موارد مصرف‌: ناندرولون‌ برای‌ درمان‌استئوپروز دوران‌ یائسگی‌ و نیز آنمی‌آپلاستیك‌، درمان‌ روندهای‌ كاتابولیك‌ وسرطان‌ پستان‌ بكار می‌رود.  

مكانیسم‌ اثر: دارو با افزایش‌ ساخت‌پروتئین‌ و تحریك‌ اشتها، افزایش‌ تولیداریتروپوئیتین‌ و احتمالا اثر مستقیم‌ بر مغزاستخوان‌، افزایش‌ میزان‌ هموگلوبین‌ وگلبولهای‌ قرمز خون‌ اثرات‌ فارماكولوژیك‌خود را اعمال‌ می‌نماید. 

فارماكوكینتیك‌: دفع‌ دارو كلیوی‌ بوده‌ ومقدار كمی‌ نیز از طریق‌ مدفوع‌ دفع‌ می‌شود.
موارد منع‌ مصرف‌: این‌ دارو در مواردی‌چون‌ عیب‌ شدید كار كبد، سرطان‌پروستات‌، سرطان‌ پستان‌ در مردان‌،پورفیری‌، نفروز، افزایش‌ كلسیم‌ خون‌،سرطان‌ پستان‌ منتشر در زنان‌ همراه‌ باازدیاد كلسیم‌ خون‌ نباید مصرف‌ شود.

 هشدارها: 1 ـ در بیماریهای‌ قلبی‌ و كلیوی‌،بیماریهای‌ كبدی‌، زیادی‌ فشار خون‌،دیابت‌، صرع‌، میگرن‌، متاستاز استخوانی‌دارو با احتیاط تجویز شود.

2 ـ در كودكان‌ و نوجوانان‌ خطر انسدادزودرس‌ اپی‌فیز وجود داشته‌ و احتمال‌بلوغ‌ زودرس‌ مردان‌ و بروز صفات‌
 ثانویه‌ مردان‌ در زنان‌ نیز وجود دارد

3 ـ مصرف‌ استروئیدهای‌ آنابولیك‌ درمردان‌ مسن‌، با خطر بزرگ‌ شدن‌ و سرطان‌پروستات‌ همراه‌ است‌.
 عوارض‌ جانبی‌: عوارض‌ دارو عبارتند ازآكنه‌، احتباس‌ سدیم‌ به‌ همراه‌ خیز، بروزصفات‌ ثانویه‌ جنسی‌ مردانه‌ مانند تغییرات‌صدا (گاهی‌ غیرقابل‌ برگشت‌)، فقدان‌قاعدگی‌، مهار اسپرماتوژنز، انسداد اپی‌فیزقبل‌ از بلوغ‌، تستهای‌ غیرطبیعی‌ عملكردی‌كبدی‌. تومورهای‌ كبدی‌ گهگاه‌ بدنبال‌درمان‌ طولانی‌ مدت‌ با استروئیدهای‌آنابولیك‌ بروز می‌كنند.
تداخل‌های‌ دارویی‌: تجویز همزمان‌آدرنوكورتیكوئیدها، كورتیكوتروپین‌،غذاها و داروهای‌ حاوی‌ سدیم‌ باناندرولون‌ موجب‌ تشدید عوارض‌ جانبی‌دارو می‌شود: ضد التهاب‌های‌ غیراستروئیدی‌، سالیسیلات‌ها و داروهای‌ضد انعقاد اثراتشان‌ تقویت‌ می‌شود.داروهای‌ ضد دیابت‌ موجب‌ كاهش‌ اثرات‌دارو شده‌ و داروهای‌ هپاتوتوكسیك‌عوارض‌ كبدی‌ دارو را افزایش‌ می‌دهند.سوماتروپین‌ نیز اثرات‌ دارو بر بلوغ‌زودرس‌ را تشدید می‌نماید.
مقدار مصرف‌:
 بزرگسالان‌: دارو به‌ میزان‌ 50 میلی‌گرم‌ هرسه‌ هفته‌ از طریق‌ تزریق‌ عمیق‌ داخل‌عضلانی‌، تجویز می‌گردد.
+ نوشته شده توسط عباس زارعي در پنجشنبه دهم تیر ۱۳۸۹ و ساعت 12:57 |


Powered By
BLOGFA.COM


<